De naam ‘Het Derde Erf’ verwijst naar het bezit van 4 erven in de Birkt van het voormalige klooster Marienhof (gebouwd in 1419-1420). Dit klooster was gesitueerd op de plek van boerderij Het Lange Huijs op Birkstraat 131.
Het klooster werd in 1543 geplunderd door de soldaten van Maarten van Rossum, waarna de broeders binnen de stadsmuren van Amersfoort vluchtten en op de plek van het klooster alleen de boerderij overbleef.
Het klooster bezat destijds 4 erven, respectievelijk het Eerste, het Tweede, het Derde en het Vierde erf geteld vanaf Amersfoort. En zo was onze boerderij het derde erf van het klooster dat men richting Soest passeerde.                                                                                
               
historieDe oudste met zekerheid bekende pachter was Wulphert Willemsz die leefde van circa 1585 tot circa 1650. Sindsdien zijn er diverse families bewoner geweest van de boerderij. In 1862 was Cornelis de 1ste Wantenaar op de boerderij. Hij had echter geen kinderen. Zijn broer Peter en diens vrouw Teunisje Hilhorst (de overgrootouders van Joop, de huidige bewoner) kochten Het Derde Erf in 1875 op een openbare veiling. Sindsdien is de boerderij steeds overgegaan van vader op zoon. Van Peter naar Cornelis naar Joop naar Joop!

Een ander stukje historie betreft onze schaapskooi.
De huidige schaapskooi is opnieuw opgebouwd van de schaapskooi die tot rond 1900 op de droge heidevelden aan de overkant van de Birkstraat stond. Er werden toen nog schapen in gehouden waarbij de plaggen rond de kooi dienst deden als strooisel om zich gedurende de wintermaanden met de mest van de schapen te mengen. De mest stapelde zich op in de potstal tot in  het voorjaar, waarna de schrale zandgrond ermee bemest werd. De plaats waar de schaapskooi heeft gestaan is nog zichtbaar in het landschap.
Begin vorige eeuw ging men koeien houden in de schaapskooi en dat kon beter dicht bij huis. Daarom werden de schaapskooien destijds verplaatst naar de boerderij en in gebruik genomen als koehok.
Nu een eeuw later zitten er dus mensen in. Onze schaapskooi wordt nu gebruikt als vergaderruimte, feestruimte, ruimte voor workshop/training/lezingen, winkeltje met creatieve artikelen en therapie/massageruimte.